Prekid

Podijelite sa prijateljima:
Informacije o ovoj datoteci
Titula: Prekid
Opis: Move paletu tako da ćete udariti loptu svakom trenutku. Svaki okvir će automatski biti postignuta ako i generirajte partitura ili se pretvara u simbol. Svaki simbol ima različite efekte na paletu.
Category: Puzzel
Added: 08 Jun 2009
Odigrano 2,088 puta