Sputnik

Podijelite sa prijateljima:
Informacije o ovoj datoteci
Titula: Sputnik
Opis: SputnikSputnik je satelit na potrebu da se pokrenu i objekt učiniti do što je moguće višim kako pomoću udaljeno od planeta koji privlače ili odbiti objekt. Planets privući crvena, plava i oni odbijeni. Koristite miš.
Category: Actie
Added: 08 May 2010
Odigrano 3,256 puta