Η PEG Game

Μοιραστείτε με τους φίλους σας:
Πληροφορίες για αυτό το αρχείο
Τίτλος: Η PEG Game
Περιγραφή: Κάντε κλικ σε ένα χώρισμα που να μπορεί να μεταβεί σε σχέση με μια άλλη σε έναν κενό χώρο για να αφαιρέσετε το ένα άλμα.
Λέξεις-κλειδιά: the | one | game | that | another | jump | space | over | click | peg | empty | remove | jumped
Category: Puzzel
Added: 25 Oct 2010
Έπαιξε 4,351 φορές