Κώνοι κόπο

Μοιραστείτε με τους φίλους σας:
Πληροφορίες για αυτό το αρχείο
Τίτλος: Κώνοι κόπο
Περιγραφή: Κώνοι ενοχλούν σε 60 δευτερόλεπτα για να γκρεμίζω όπως πολλοί κώνους, όπως μπορείτε. Έχετε 3 ζωές, ώστε να μην πληγεί από τα δέντρα που διαμένουν μαζί τους. Χρησιμοποιήστε το πίσω βέλος για τον έλεγχο του αυτοκινήτου. SPOREA!
Category: Auto's
Added: 14 Sep 2010
Έπαιξε 4,972 φορές